ΝΟΜΙΚΑ

  • Παροχή υπηρεσιών εταιρικού και εμπορικού δικαίου. Συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας όλων των μορφών. Μισθώσεις Επαγγελματικής Στέγης και Κατοικίας.
  • Σύνταξη καταστατικών σύστασης και συμφωνητικών τροποποίησης και λύσης όλων των εταιρικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΦΑΝΗΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ). Επιμέλεια διατυπώσεων δημοσιότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις όλων των νομικών μορφών .
  • Νομικές υπηρεσίες δικαστικής προστασίας. Προσφυγές φορολογικού και ασφαλιστικού αντικειμένου. Ενδικοφανείς Προσφυγές. Ενστάσεις ΣΕΠΕ και ΙΚΑ. Αιτήσεις Θεραπείας.
  • Παροχή νομικών συμβουλών και πλήρης νομική κάλυψη σε θέματα αστικού, εμπορικού, εταιρικού, φορολογικού και εργατικού δικαίου. Συμβάσεις εργασίας.
  • Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε, Πρακτικών Συνελεύσεων Εταίρων ΕΠΕ, ΙΚΕ.
  • Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ και υποβολή αυτών μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας στο ΓΕΜΗ.
  • Λήψη Πιστοποιητικών για όλες τις εταιρικές μορφές από το ΓΕΜΗ και το Πρωτοδικείο. Ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομών και τελών ΓΕΜΗ.
  • Παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα κληρονομικού δικαίου (Αποδοχές κληρονομιάς, αποποιήσεις, λήψη Πιστοποιητικών, Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, Δημοσίευση Διαθήκης, Διορθώσεις Ε9, Λήψη Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ)

www.nb.org

Copyright © Protlog.gr - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
powered by Digisol