ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

  • Μηχανογραφική τήρηση λογιστηρίων στους χώρους μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων πλήρη μηχανογραφημένη υποστήριξη.
  • Φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
  • Διαχείριση φορολογικών ζητημάτων και φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων και ιδιωτών.
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία.
  • Παροχή υπηρεσιών σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα. Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
  • Ασφαλιστικές υπηρεσίες.
  • Δανειοληπτικές υπηρεσίες.
  • Ολοκληρωμένη κάλυψη εξωτερικών εργασιών (Δ.Ο.Υ. , ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Επιμελητήρια, ΓΕΜΗ )
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και ιδιωτών.
  • Δηλώσεις Ε9 ακινήτων, ΕΝΦΙΑ κλπ.

Copyright © Protlog.gr - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
powered by Digisol